Prečo Linguarte?

ADAPTUJ SA NA ŽIVOT NA SLOVENSKU ROZPRÁVANÍM PO SLOVENSKY

S našimi kurzami slovenčiny sa naučíš rýchlo komunikovať.

V kurzoch slovenčiny Linguarte sa naučíš základné a najdôležitejšie témy, ktoré sú potrebné na komunikáciu na Slovensku.

Každá lekcia slovenčiny ťa oboznámi s novou komunikačnou témou, ako je napríklad objednávanie v reštaurácii, opisovanie svojich osobných údajov, rozprávanie o svojich záľubách.

Takto sa budeš môcť ľahko prispôsobiť životu na Slovensku, kde mnohí ľudia nehovoria žiadnym cudzím jazykom.

Prajeme ti príjemné usadenie sa a skúsenosti s rozprávaním po slovensky!

ZÁBAVNÉ A KOMUNIKATÍVNE KURZY

Naše kurzy slovenčiny sú zábavné s množstvom zábavných hier a aktivít.

Na každej hodine slovenčiny sa veľa nasmeješ a zažiješ veľmi príjemné chvíle.

S našimi kurzami slovenčiny je možné naučiť sa slovenský jazyk príjemným spôsobom a bez stresu.

SPOZNAJ SLOVENSKÚ KULTÚRU NA KURZOCH SLOVENČINY

Slovenský jazyk je kľúčom, ktorý otvára dvere k zaujímavej slovenskej kultúre.

Naše kurzy slovenčiny ťa naučia nielen slovenčinu, ale aj bohatú kultúru tejto krajiny.

Každá lekcia slovenčiny obsahuje informácie o hudbe, tanci, kinematografii, maliarstve a literatúre.

Vychutnaj si, a nauč sa mnoho zaujímavých a úžasných miestnych tradícií Slovenska.

NAŠA METÓDA VYUČOVANIA SLOVENČINY

AKO SA UČIŤ SLOVENČINU NAŠOU METÓDOU

Gramatika je prostriedok na učenie, nie cieľ.

Pravdepodobne každý z nás mal jazykové kurzy, v ktorých sa používalo veľa gramatiky a nekonečné písomné cvičenia. Tento spôsob učenia nás však nepripraví na konverzáciu v slovenčine v reálnej situácii.

To sa nám nepáči, a preto sme sa to rozhodli napraviť. Vytvorili sme teda metódu Linguarte na základe dvoch princípov:

Prvý princíp hovorí o tom, že komunikácia je prioritou a gramatika je len nástroj. Musíme sa rozprávať a používať gramatiku, nie sa zameriavať na písomné gramatické postupy.

Druhá zohľadňuje, že pri komunikácii sa zameriavame na konkrétne úlohy, ktoré chceme dosiahnuť. A ak sa chceme dobre učiť, musíme byť schopní hovoriť o každodenných situáciách ktoré sú blízke nášmu životu a potrebám.

Spojenie oboch princípov zaručuje zlepšenie učenia a plynulosť rozprávania bez toho, aby sa zabúdalo na ostatné zručnosti potrebné na úspešné učenie sa jazyka (počúvanie, písanie a čítanie).

Okrem toho naša metóda podporuje aktívnu a kooperatívnu účasť študentov vo vysoko-motivovanom a dôveryhodnom prostredí, kde tvoj čas a úsilie budú odmenené ovládaním jazyka.

ZÍSKAJ HODINU SLOVENČINY ZADARMO

Zaži náš jedinečný spôsob vyučovania. Budeš rozprávať po slovensky už od prvej hodiny.

NAŠA SLOVENSKÁ UČEBNICA

AKO SA UČIŤ SLOVENČINU S NAŠOU KNIHOU

Kniha je pomôckou na konverzáciu.

Učebnice Linguarte sú jedinečné a vznikli ako reakcia na potrebu naučiť sa komunikovať a používať jazyk v reálnych situáciach.

Je dokázané, že na ovládanie jazyka nepotrebujete gramatické cvičenia ani zameriavať sa na písanie. Naopak, potrebujete čo najviac komunikovať a opakovať.

Naša učebnica ťa naučí slová potrebné na splnenie komunikačných úloh. Každá lekcia je rozdelená na malé scénky na rôznych miestach, ktoré si môžete precvičiť, aby si ich dokázal zopakovať v reálnom scenári.

Každá lekcia v učebnici ti poskytne skupinu najdôležitejších slov v každom kontexte (napríklad v reštaurácii, na výlete) a postupne ti poskytne prepracovanejšie štruktúry. To je doplnené aktívnou hodinou, kde učiteľ podporuje konverzáciu každého študenta v týchto štruktúrach, aby si si ich rýchlo osvojil.

Gramatika a štruktúry sa učia precvičovaním a hrou bez potreby nekonečných cvičení.

Kompletná učebnica Linguarte je rozdelená do troch častí, z ktorých každá obsahuje lekcie na aktuálne témy a zahŕňa slovnú zásobu, ktorú rodení hovoriaci používajú v reálnom živote.