O Nás

O LINGUARTE

NAŠA HISTÓRIA

Škola Linguarte vznikla pred siedmimi rokmi s veľmi jednoduchou myšlienkou:

Našim cieľom je zmeniť tradičný spôsob výučby jazyka a zamerať sa na používanie jazyka v bežných konverzáciách.

A v bežnom živote je rozprávanie cudzím jazykom zároveň aj kultúrnym zážitkom.

Vďaka tejto myšlienke sme si uvedomili, že potrebujeme vytvoriť metódu zameranú na konverzáciu a kontakt s kultúrou. Bežné učebnice a metódy sa zameriavajú najmä na písomné cvičenia a gramatiku. Preto sme sa rozhodli vytvoriť vlastnú knihu a cvičenia, ktoré našim študentom čo najviac pomôžu pri ich vzdelávaní a zoznamovaním sa s novými kultúrami. Naša metóda funguje na princípe, kde sa učiteľ a kniha navzájom dopĺňajú tak, aby vytvorili čo najlepšie podmienky na štúdium a rýchle dosiahnutie výsledkov.

Úspech našej metódy a spokojnosť našich študentov nás viedla k otvoreniu našej učebne (triedy) a k pokračovaniu sa naďalej usilovať o zmenu spôsobu, akým sa učia jazyky.

NAŠA MISIA

Linguarte sa snaží učiť jazyky čo najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom. Učiť ťa hovoriť je našou vášňou, nie našou prácou. Veríme, že učenie sa jazyka musí byť príjemným a zábavným zážitkom.

NAŠE PILIERE

Zaručujeme ti, že sa naučíš, pretože ti poskytneme autentické skúsenosti založené na troch pilieroch:

Konverzácia

Naša kniha ťa naučí, ako hovoriť v reálnych kontextoch, ktoré potrebuješ na komunikáciu.

Osobitná pozornosť

Si jedinečný a učíš sa jedinečným spôsobom, preto sa ti metóda musí prispôsobiť, nie naopak.

Motivácia

Naši zamestnanci majú jediný cieľ: vytvoriť čo najlepšie podmienky na to, aby si sa mohol čo najrýchlejšie vyjadriť.

NAŠI SLOVENSKÍ UČITELIA

Všetci naši učitelia sú rodení slováci a poznajú aj iné jazyky. Naši učitelia majú mnoho skúseností s učením slovenčiny. Každý z nich má obrovskú motiváciu a veľkú lásku pre ich rodný jazyk a kultúru. A chcú to s tebou veľmi zdieľať!

ČO HOVORIA NAŠI KLIENTI

  • Bruno Moreno
    Bruno MorenoAbsolvoval som intenzívny trojtýždňový kurz slovenčiny a dosiahol som naozaj pekné výsledky a pekné kultúrne zážitky. Skutočne ho odporúčam každému!
  • Je leto a na prázdninách už môžem komunikovať španielsky! Len nedávno som začala s hodinami v Linguarte, ktorá využíva svoju vlastnú efektívnu metódu výučby, ale už teraz cítim svoj pokrok. A najlepšie na tom je, že je to zábava. V Linguarte nestrácate svoj čas vypĺňaním cvičení. Naozaj vám odporúčam študovať s Linguarte.
  • Španielský jazyk som sa musela učiť iba kvôli skúškam v škole. Avšak už po prvej lekcii v škole Linguarte som sa cítila motivovaná a schopná rozprávať po španielsky vďaka jej jednoduchej metóde. Po niekoľkých týždňoch som vedela rozprávať lepšie ako po dvoch rokoch učenia sa štandardnými metódami. Vďaka Linguarte teraz španielčinu milujem a najradšej by som ňou rozprávala celý čas. Skúste Linguarte a rozdiel uvidíte okamžite.

NAŠA METÓDA VYUČOVANIA SLOVENČINY

AKO SA UČIŤ SLOVENČINU NAŠOU METÓDOU

Gramatika je prostriedok na učenie, nie cieľ.

Pravdepodobne každý z nás mal jazykové kurzy, v ktorých sa používalo veľa gramatiky a nekonečné písomné cvičenia. Tento spôsob učenia nás však nepripraví na konverzáciu v slovenčine v reálnej situácii.

To sa nám nepáči, a preto sme sa to rozhodli napraviť. Vytvorili sme teda metódu Linguarte na základe dvoch princípov:

Prvý princíp hovorí o tom, že komunikácia je prioritou a gramatika je len nástroj. Musíme sa rozprávať a používať gramatiku, nie sa zameriavať na písomné gramatické postupy.

Druhá zohľadňuje, že pri komunikácii sa zameriavame na konkrétne úlohy, ktoré chceme dosiahnuť. A ak sa chceme dobre učiť, musíme byť schopní hovoriť o každodenných situáciách ktoré sú blízke nášmu životu a potrebám.

Spojenie oboch princípov zaručuje zlepšenie učenia a plynulosť rozprávania bez toho, aby sa zabúdalo na ostatné zručnosti potrebné na úspešné učenie sa jazyka (počúvanie, písanie a čítanie).

Okrem toho naša metóda podporuje aktívnu a kooperatívnu účasť študentov vo vysoko-motivovanom a dôveryhodnom prostredí, kde tvoj čas a úsilie budú odmenené ovládaním jazyka.

NAŠA SLOVENSKÁ UČEBNICA

AKO SA UČIŤ SLOVENČINU S NAŠOU KNIHOU

Kniha je pomôckou na konverzáciu.

Učebnice Linguarte sú jedinečné a vznikli ako reakcia na potrebu naučiť sa komunikovať a používať jazyk v reálnych situáciach.

Je dokázané, že na ovládanie jazyka nepotrebujete gramatické cvičenia ani zameriavať sa na písanie. Naopak, potrebujete čo najviac komunikovať a opakovať.

Naša učebnica ťa naučí slová potrebné na splnenie komunikačných úloh. Každá lekcia je rozdelená na malé scénky na rôznych miestach, ktoré si môžete precvičiť, aby si ich dokázal zopakovať v reálnom scenári.

Každá lekcia v učebnici ti poskytne skupinu najdôležitejších slov v každom kontexte (napríklad v reštaurácii, na výlete) a postupne ti poskytne prepracovanejšie štruktúry. To je doplnené aktívnou hodinou, kde učiteľ podporuje konverzáciu každého študenta v týchto štruktúrach, aby si si ich rýchlo osvojil.

Gramatika a štruktúry sa učia precvičovaním a hrou bez potreby nekonečných cvičení.

Kompletná učebnica Linguarte je rozdelená do troch častí, z ktorých každá obsahuje lekcie na aktuálne témy a zahŕňa slovnú zásobu, ktorú rodení hovoriaci používajú v reálnom živote.

NAŠE UDALOSTI

Učenie sa jazyka znamená rozprávať a spoznávať sa s ďalšími ľuďmi a kultúrami.

Z tohto dôvodu Linguarte vytvorila aktivity kde si precvičíš čo sa naučíš a taktiež sa stretneš s inými ľuďmi a zažiješ nové veci.

  • Hodiny na rôznych miestach
  • Prehliadka mesta po slovensky
  • Jazyková výmena
  • Hodiny varenia a tancovania
  • Kultúrne kuriozity
Tu nájdeš videá našich aktivít a viac informácií o kultúre: